Om Sömnkliniken

Sömnkliniken erbjuder behandling för individer med sömnproblem, oavsett orsak; såväl privatpersoner som anställda vars arbetsgivare önskar hjälpa sin personal till bättre sömn och hälsa, och därmed minskat antal sjukdagar, kommer till oss. Vi erbjuder både kortare och längre behandlingsprogram som, oavsett omfattning, alltid individanpassas.

Många patienter som kommer till oss efter en längre tids besvär lämnar kliniken med ett väl fungerande sömnmönster och verktyg för att kunna upprätthålla de nya sömnvanorna även på längre sikt.

Behandlingsfilosofi

På Sömnkliniken arbetar vi med evidensbaserade metoder som tar avstamp i aktuell forskning inom stress och återhämtning samt beprövad erfarenhet inom psykologisk behandlingspraxis. Vår övertygelse är att ett kombinerat användande av kunskaper från forskning och erfarenheter från klinisk tillämpning skapar de bästa möjligheterna för oss att tillsammans med våra patienter nå goda behandlingsresultat

Hur går det till att söka vård vid Sömnkliniken?

När du kontaktat oss via telefon eller mail och talat med en av våra specialiserade sjuksköterskor får du fylla i ett självskattningsformulär där du ombeds svara på frågor om din sömn och din hälsa i övrigt. Du kan välja om du vill göra detta online eller om du önskar få formuläret hemskickat via post. När vi gjort en bedömning av uppgifterna du lämnat kontaktas du av vår personal som presenterar de behandlingsalternativ vi anser vara lämpliga för hantering av just din problematik.

Vi ber dig observera att Sömnkliniken inte är bunden av något landstingsavtal och att vi därför inte kan ta emot remisser från din allmänläkare.